Info

Töissäni käsittelen ympäröivää todellisuutta ja epätodellisuutta oman kokemukseni kautta etsien uusia ajatuskulkuja assosioiden ja yhdistellen erilaisia teemoja kollaasinomaisissa maalauksissani. Rakennan teoksiani kerrostamalla öljyväriä luonnosmaisten viivahahmotelmien luurankoihin. En kaihda spontaaneja maalauseleitä, eikä päämääräni ole valokuvantarkka toisintaminen vaan ympäröivän visuaalisen kulttuurin suodattaminen oman kokemusmaailmani läpi. Käytän kuvallisena lähteenä usein omaa itseäni ja kokemaani keskeneräistä kehollisuutta. Maalaaminen itsessään näyttäytyy parantavana prosessina ja samankaltaisia tunteita haluan antaa myös taiteeni kokijalle.